Return to Tagok

Igazgatóbizottság

Az igazgató bizottságnak hét tagja van, akiket a közgyűlés választ meg és ment fel. Tagjai az oktatási intézmények képviselői és a Regionális szakmai pedagógus-továbbképző központ igazgatója.

Név szerint:

– Vajda Attila (Arany János Általános Iskola, Oromhegyes) – az Egyesület elnöke
– Varjú Potrebić Tatjana (Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ – Magyarkanizsa) – 
az Egyesület alelnöke
– Veselinov Ibolya (Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény, Magyarkanizsa) – az Egyesület alelnöke
– Szekeres Valentin (Kárász Karolina Általános Iskola, Horgos)
– dr. Sarnyai Zoltán (Beszédes József Mezőgazdasági Középiskolai Központ, Magyarkanizsa)
– Irina Tomišić Ilkić (Alapfokú Zeneiskola, Magyarkanizsa)
– Bíró Edit (Jovan Jovanovic Zmaj Általános Iskola, Magyarkanizsa)