Az Egyesületről

Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete oktatási és nevelési célok megvalósítása céljából 2001. április 3-án, határozatlan időre alakuló civil és nonprofit egyesület.

 

Az Egyesület céljai:
1. Magyarkanizsa Község pedagógusainak érdekképviselete, az oktatás és nevelés, valamint a művelődés ápolása és fejlesztése;
2. a pedagógusok szakmai továbbképzésének  és állandó, folyamatos képzésének figyelemmel kísérése és ezek feltételeinek megteremtése az alábbi tevékenységeken keresztül:
a) a pedagógus-továbbképzés tervezése és kivitelezése;
b) szemináriumok szervezése (szakmai és módszertani értekezletek, a tanügyi dolgozók és intézményeik kölcsönös látogatásainak és együttműködésének megszervezése);
3. szakmai és egyéb kiadványok és cikkek megjelentetésének kezdeményezése, figyelemmel kísérése és anyagi támogatás nyújtása;
4. az anyanyelvű oktatás anyagi hátterének erősítését célzó eszközforrások felkutatása (együttműködés alapítványokkal és más támogatókkal, a pedagógusok különböző gazdasági ágazatokban, szolgáltatásnyújtásban való munkalehetőségeinek áttekintése és megszervezése);
5. szakirodalom és taneszközök biztosítása;
6. értekezletek, találkozók, munkaakciók szervezése, valamint a tanulók és egyetemi hallgatók téli- és nyári szünidejének tartalmassá tétele;
7. a pedagógus-utánpótlásról, a vonatkozó igényekről és szükségletekekről, valamint a rendelkezésre álló a taneszközökről nyilvántartás vezetése és mindezek figyelemmel kísérése, az oktatói-nevelői munka minőségének és hatékonyságának fenntartása és fejlesztése céljából az oktatási folyamat minden szintjén;
8. díjak és elismerések kiosztása az oktatás területén kifejtett munkában megvalósított kimagasló eredményekért;
9. hátrányos helyzetű tanulók és egyetemi hallgatók anyagi támogatása;
10.  az anyanyelvápolás különböző formáinak fejlesztése;
11. a tanulók és egyetemi hallgatók tanulmányi eredményeinek figyelemmel kísérése és a kivételes teljesítmények elismerésével kapcsolatos külön díjak kezdeményezése és kiosztása;
12. a tanügyi dolgozók jogainak és kötelezettségeinek megvalósítása terén nyújtott jogvédelem;
13. az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében kifejtett együttműködés más intézményekkel, állami szervekkel és egyénekkel.