Tanuljuk környezetünk nyelvét, 2020. október-november

Egyesületünk ezen programja azért született meg, hogy tanulóink ismerkedjenek a környezetükben élő, hasonló korú társaikkal, barátkozzanak a tolerancia jegyében, és egyúttal a különböző népek kultúráját megismerjék. A program az Arany János Általános Iskola és a szabadkai Szent Száva Általános Iskola korábbi baráti kapcsolata alapján jött létre.

A Covid-19-járvány miatt a tervezett aktivitásokat kicsit meg kellett változtatni. A Válságtörzs döntéseinek értelmében lettek átalakítva programjaink, ami korlátozta az együtt tartózkodható diákok számát. A községbéli általános iskolák közös összejövetele így nem valósulhatott meg.

Az akció során négy találkozót tartottunk, ahol különböző korcsoportok tanulói találkoztak. A diákok közös tanórákon, műveltségi és sport vetélkedőn, rajzversenyen vettek rész, ahol két nyelven folyt a munka.

A tanulók nagyon aktívak voltak az összejövetelek alkalmával betartva a tolerancia szabályait. A diákok kifejezték óhajukat, hogy a találkozókat folytatni kell, és jó lenne bevonni a többi község általános iskoláit is.

Támogató