Magyarkanizsa község néprajza, szokásai és régi mesterségei, október – december

A program célja vidékünk történelmének, néprajzának és szokásainak bemutatása volt a felsős diákok számára, hogy megismerjék a magyarság szellemi értékeit, valamint vidékünk sajátosságait. A covid-19 járvány miatt a program csak részben valósult meg, mivel korlátozott számban lehetett megtartani a programokat, és a csoportos utaztatás sem volt engedélyezett.

A programok 3 alkalommal kerültek megszervezésre: októberben egy, és decemberben pedig két alkalommal. Össszesen 56 tanuló és 10 pedagógus vet részt a munkában.

A program еgy része Magyarkanizsán, illetve az oromhegyesi általános iskolában

valósult meg. A rendezvényeken bemutattuk községünk rövid történetét, és a tanulók megismerkedtek vidékünk hagyományaival és a kulturális emlékeivel. Programunk a néphagyományok mellett a régi mesterségek megismerésére is összpontosított. A foglalkozásokat pedagógusok és a művelődési egyesületek oktatói tartották.

Reményeink szerint diákjaink megismerték Magyarkanizsa történetét a magyar történelem és a világtörténelem távlatában. A már ismert szokások mellett megtanultak újakat.A program által fejlődött nyelvi és történelmi tudásuk, valamint erősödött magyarságtudatuk, és új barátokat szereztek.